Maalämpöpumppu tai ilmavesilämpöpumppu on hyvä valinta myös suurempien kiinteistöjen lämmitykseen. Energian hinnan kasvaessa myös lämmityskulut nousevat kovaa vauhtia ja tämä näkyy muun muassa taloyhtiön asukkailla nousevana vastikkeena.

Kun taloyhtiön tai kiinteistön lämmitysjärjestelmä päivitetään nykyaikaisempaan, energiatehokkaaseen kiinteistömaalämpöön tai ilmavesilämpöpumppuun, voidaan lämmityskustannukset ja uuden järjestelmän alkuinvestointikustannukset yhteenlaskettuna jopa pudottaa kiinteistön lämmittämiseen kuluvia kukausittaisia kustannuksia. Lisäksi saadaan takuunalainen, turvallinen ja toimintavarma lämmitysjärjestelmä, jota urakoitsija ja laitevalmistaja pystyy etävalvomaan taloyhtiön niin halutessa. Laitteistoja voidaan myös ohjata etänä helposti nykyaikaisilla etävalvontajärjestelmillä. Mielestämme onkin suositeltavaa liittää järjestelmä laitetoimittajan ja huoltoyhtiön etähallintaan. Näin laitteen toimintaa voidaan seurata muualta ja mahdollisen vikatilanteen sattuessa siihen voidaan reagoida nopeammin.

Lämpöpumppujärjestelmää hankittaessa on tärkeää perehtyä kiinteistökohtaisiin vaatimuksiin ja valita lämpöpumppu ja laitetoimittaja sen ominaisuuksien perusteella. Sawo Heat toimii tiiviissä yhteistyössä useiden lämpöpumppuvalmistajien kanssa, jolloin me pystymme toimittamaan järjestelmän aina kiinteistön ja sen asukkaiden toivomien ominaisuuksien perusteella.

Mikäli lämmitysjärjestelmän päivittäminen on ajankohtainen Teidän taloyhtiössänne tai kiinteistössänne, olkaa yhteydessä energia-asiantuntijaamme, niin käydään tarpeenne yhdessä läpi ja mietitään Teidän kohteeseenne järkevin ratkaisu.

Kun olemme löytäneet yhdessä parhaan ratkaisun tilojenne lämmittäjäksi, alkaa remontin vaiheiden suunnittelu. Toteuttamaan remontin aina niin, että lämmitys- ja käyttövesikatkot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Tämä tapahtuu esivalmistelemalla uusi järjestelmä mahdollisimman pitkälle tuotantotiloissamme Leppävirralla. Kiinteistön maalämpö- tai ilmavesilämpöpumppujärjestelmä pyritään aina rakentamaan omilla jaloillaan seisovan telineen päälle, jotta resonoinnista syntyvät mahdolliset ääniongelmat vältetään. Kun järjestelmä on pitkälle esivalmisteltu, liitetään se paikan päällä vanhaan lämmitys- ja käyttövesijärjestelmään, jonka jälkeen sille tehdään käyttöönotto ja toimintatestit.

Vaikka päätoimialueenamme on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Keski-Suomi, niiden suurimmat kaupungit, kuten Kuopio, Mikkeli ja Jyväskylä, sekä niiden lähialueet. Pystymme pitkälle viedyn esivalmistelun ansiosta tarjoamaan järjestelmän kilpailukykyiseen hintaan lähes koko Suomessa.